fredag 19 februari 2016

Ny lovande behandling av cancer

En ny experimentell behandling som använder kroppens egna naturliga försvarssystem för att angripa cancertumörer, har lyckats med vad både kemoterapi och benmärgstransplantation har misslyckats med att göra: att sätta kronisk blodcancer i remission.

Behandlingen innebär att T-celler, som omringar och förstör främmande inkräktare som bakterier eller virus, används för att angripa tumörer. Historiskt sett har cancerceller vuxit för fort för T-celler för att de ska fungera som ett effektivt försvar, och cancerceller kan också lura T-celler att tro att de är en frisk del av kroppen i motsats till en cancersvulst som måste stoppas.Men i experimentella behandlingar vid Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle, visar att det går att lära T-celler att bättre känna igen och eliminera cancerceller på kort tid, så att cancer kan bekämpas.

Preliminära resultat visar att 93 procent av 29 cancerpatienter med tidigare obotlig akut lymfatisk leukemi har gått in fullständig remission efter denna immuncellterapi. Ytterligare 65 procent av 30 personer med non-Hodgkins lymfom har också gått i remission. Totalt har nästan 100 patienter behandlats med T-cell terapi.

Testerna är fortfarande i ett tidigt stadium och har ännu inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift, men forskarna hoppas att tekniken kan bli tillgängliga för allmänheten inom några år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar