torsdag 2 oktober 2014

Fingrarna avslöjar storlek och sexuell läggning

Ögonen sägs vara fönstret till vårt innersta väsen, men frågan är om inte fingrarna säger mer. En mans pekfinger ger faktiskt en ganska exakt antydan om storleken på hans penis och ger även en fingervisning om sexuell läggning.

Den anmärkningsvärda anslutningen har observerats i många studier, en av de mest uppmärksammade gjordes i Sydkorea. Forskarna mätte pekfingrar och penisar på 144 män och fann att det fanns ett klart samband. Ju större skillnaden mellan en mans pekfinger och ringfingret, desto större var hans penis. Forskarna tror att det beror på hormonexponering i moderlivet.

En studie från universitetet i Genève i Schweiz fann att förhållandet mellan en mans pekfinger och ringfingret visar på hur maskulin hans ansiktsdrag är. Förhållandet är också kopplat till röstfrekvens, kroppslukt, och kvaliteten på spermier.

Fingrarna ger också ledtrådar till en individs sexuella läggning. Kopplingen mellan fingerförhållande och sexuell läggning visar att sexuell läggning bestäms långt innan födseln. En studie visade att i genomsnitt hade homosexuella män och kvinnor mindre skillnader mellan pekfinger och ringfinger än heterosexuella män och kvinnor, vilket tyder på att sexuell läggning kan påverkas av testosteronnivåer i moderlivet.

1 kommentar: