onsdag 5 november 2014

Varför sjunger vissa bättre?

Är det gener, kultur eller träning, som ger en bra sångröst? Enligt forskningen är det inte det ena eller det andra, utan en kombination av ett antal fysiska, mentala, och miljömässiga faktorer.

Precis som alla muskler blir sångrösten bättre av träning. Alla blir bättre på att sjunga om de får hjälp av en bra tränare och tränar mycket, men precis som inom idrotten blir en del bättre än andra och en del blir inte bra hur de än gör.


Enligt en studie har 20 procent av alla människor dålig kontroll över de muskler som är viktiga för att kunna sjunga, 35 procent hade problem att matcha röstens tonhöjd med en önskad ton, och fem procent saknade helt förmågan att höra skillnader i tonhöjd.

En sångare är en musiker som använder sin kropp som instrument och detta skiljer sig inte från en gitarrist eller en pianist. Skillnaden är att en persons fysisk kan förklara skillnader i deras sångförmåga. Alla kroppar är annorlunda. En studie från 2012 visar att den fysiologiska formen på vissa individers kroppsdelar resulterade i ett mer tilltalande röst än andra individers kroppsdelar.

Det finns även en genetisk faktor. Olika folkslag har faktiskt olika röster och detta har att göra med form och storlek på stämband och struphuvud. Formen på en skalle styr form och storlek av svalg och näshåla, d v s en persons fysiska resonatorer. Skallarna är röstens resonator på samma sätt som en gitarrlåda är en resonator till gitarrsträngarnas vibrationer.

Den miljö man växer upp i påverkar också sångrösten. De som började med piano eller fiol i unga år och sedan börjar sjunga senare i livet har en stor fördel tack vare deras musikaliska bakgrund. Talang är viktigt, men precis som de bästa idrottarna i världen, har de bästa sångarna ägnat många timmar åt att finslipa sina färdigheter.

Till sist finns det en mental gräns. Att våga och tro på sig själv och sin röst kan vara helt avgörande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar