tisdag 8 mars 2016

Motion minskar hunger mer än diet

Forskare vid Loughborough University har funnit att motion är effektivare än diet för att begränsa daglig kaloriförbrukning.

Forskarna studerade kvinnors hormonella, psykologiska och beteendemässiga svar på motion och diet under loppet av nio timmar. Syftet var att se skillnader mellan könen och mellan motion och diet.


När kaloriunderskott uppnåddes genom diet, visade de kvinnliga deltagarna ökade nivåer av hungerhormonet ghrelin och lägre nivåer av en det hungerdämpande hormonet peptid YY. De åt också nästan en tredjedel mer från en buffé efter diet jämfört med när samma kaloriunderskott skapades genom motion. Deltagarna i studien åt i genomsnitt 944 kalorier efter diet jämfört med 660 kalorier efter motion.

Resultaten motsäger tidigare studier som tyder på motion gör människor hungrigare. Enligt forskarna ger denna studie ett värdefullt bidrag till debatten om kost och motion. Motion dämpar hunger, åtminstone inom nio timmar. Vad som händer på längre sikt kräver nya studier.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar