måndag 26 september 2016

Mängden gluten ökar risken för glutenintolerans

Glutenintolerans är en gåta, men forskning går framåt. En av de viktigaste studierna är den internationella diabetes- och celiakistudien TEDDY, som omfattar drygt 6400 barn.

I en ny delstudie vid Lunds universitet såg man att hur mycket gluten barn får i sig verkar vara mer avgörande för att få sjukdomen än både amning och vid vilken ålder det ges gluten. Det verkar alltså vara mängden gluten som avgör risken för glutenintolerans.


Forskarna såg att matvanorna bland barnen varierar mellan olika länder, och att det finns skäl att närmare analysera betydelsen av denna variation.  Studien visade också att svenska barn med ett högt dagligt glutenintag (mer än fem gram) fram till två års ålder hade dubbelt så hög risk att utveckla celiaki jämfört med de barn som åt en mindre mängd. Risken att utveckla glutenintolerans var dessutom störst i Sverige, nästan dubbelt så hög i jämförelse med barn från USA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar