torsdag 25 september 2014

Två eller fler vilodagar i veckan minskar risken för skador med 500 procent

I en finsk studie följde man 446 män och kvinnor på elitnivå inom längdskidåkning, simning och långdistanslöpning. Studien pågick under tolv månader. De finländska idrottarna fick fylla i enkäter om ålder när de började träna, antal aktiva år, antal träningstimmar per år, tävlingstimmar per år och antal vilodagar, samt antal överbelastningsskador under året.


Det visade sig att idrottare med mindre än 2 vilodagar per vecka under träningssäsongen hade 5,2 gånger högre risk för en överbelastningsskada och att idrottare som tränade mer än 700 timmar under ett år hade 2,1 gånger högre risk för en överbelastningsskada jämfört med övriga. De idrottare som drabbats av överbelastningsskador i senor var i genomsnitt två år äldre än idrottare utan en sådan skada.

Forskarnas slutsats var att brist på återhämtning och för stor mängd var de största riskfaktorerna för överbelastningsskador. Det högre antalet överbelastningsskador i senor hos de äldre kan tyda på att åldersrelaterad degeneration spelar en viktig roll för senskador. Dessa resultat bör beaktas vid planeringen av träningsprogram för uthållighetsidrottare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar