onsdag 9 september 2015

LSD som bot mot ångest?

Sedan några år har det kommit flera studier som visar att psykedeliska droger som LSD har positiv påverkan för personer som lider av psykisk sjukdom. Psykedeliska droger minskar självmordstankar och psykiskt lidande. En annan studie, som publicerades 2013, drog slutsatsen att LSD har varaktiga hälsofördelar för psykisk hälsa.

Forskarna upplever dock ett problem med moralism och att droger sammankopplas med hippies och överdoser. Men det kanske håller på att förändras. I en ny studie, som publicerades i Canadian Medical Association Journal (CMAJ), granskades flera studier med psykedelia och forskarna drog slutsatsen att dessa är oerhört viktiga inom psykoterapi.

“The re-emerging paradigm of psychedelic medicine may open clinical doors and therapeutic doors long closed,” säger Dr Evan Wood, professor i medicin och ordförande vid University of British Columbia, i ett pressmeddelandet.

“Continued medical research and scientific inquiry into psychedelic drugs may offer new ways to treat mental illness and addiction in patients who do not benefit from currently available treatments,” skriver forskarna.

Även American Psychological Association abnser att fördelarna med illegala droger uppväger eventuella risker, inte minst för personer som lider av dödliga sjukdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar