torsdag 4 december 2014

Generna avgör om man är en nattuggla eller en morgonlärka

Morgonpigga fåglar anses ha en konkurrensfördel gentemot nattugglor, eftersom vi lever i ett 9-5 samhälle. Men det finns fördelar med att vara en nattuggla också. De är ofta mer kreativa.

Våra sömntendenser är djupt rotade i våra gener. När vi föds är de biologiska klockarna redan inställda på nattuggla eller morgonlärka. Genom att undersöka generna, kan vi också ta reda på vår individuella klocka och när vi når vår höjdpunkt på dagen eller kvällen.

Studier har även visat att en enda ändring i en enda gen kan resultera i en timme skillnad i din vakna tid. Forskarna har också funnit ett samband mellan dessa gener och tidpunkten för dödsfall. Morgonlärkor dör runt klockan elva på förmiddagen, medan nattugglor dör strax före klockan sex på morgonen.

Den största nackdelen med att vara nattuggla är upplevelsen av "social jetlag." Detta syftar på att nattugglor hamnar på efterkälken tidsmässigt tidigt på dagen. Morgonpigga har mer positiva sociala egenskaper, såsom att vara proaktiva och optimistiska, och mindre benägna att drabbas av depression eller missbruk.


Nattugglor har högre kortisolnivåer. Detta stresshormon ger kroppen möjligheter att möta omedelbara hot, vilket ger nattugglor fler möjligheter. Nattugglor tenderar vara mer kreativa, mer riskbenägna och mer kognitivt begåvade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar