måndag 1 december 2014

Det är för sent att ändra sig efter 30

Sedan länge är 30-årsdagen en gräns, efter det är man gubbe. Innan dess måste man hinna med allt, från resor till den stora kärleken. Det verkar stämma, för i en ny bok visar den engelska professorn i psykologi Brian Little att personligheten bestäms före 30. Sen är det för sent.


Personligheten har fem egenskaper som utgör kärnan i vilka vi är: öppenhet, samvetsgrannhet, extraversion, trevlighet, och neuroticism. Dessa egenskaper förblir i stort sett stabil. Små justeringar görs i personligheten, men det mesta händer före 30. Är du envis vid 30 är du det också vid 80 års ålder. Är du öppen och glad, är du också det när du fyller 80.

Det låter kanske negativt, men man kan också säga att vi mognar vid 30. De erfarenheter som vi samlat på oss blir de vi är tillsammans med våra gener. Enligt Brian Little kan vi genom träning trotsa våra gener. Vi skapar själva vår personlighet tills vi är 30 år, sedan cementerar vi den.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar