tisdag 2 december 2014

Varför gömmer sig barn genom att hålla för ögonen?

Alla har nog sett att små barn försöker gömma sig genom att täcka eller stänga sina ögon. I en ny studie har man undersökt varför.

Forskarna testade barn som var 3-4 år. De frågade barnen om de kunde ses om de bar en mask för ögonen, och om forskaren kunde se en annan vuxen, om den vuxna också bar en mask. Nästan alla barn trodde att de inte syntes och de flesta trodde att det gällde de vuxna också.

I nästa steg försökte forskarna se om barnen trodde att det var det faktum att en persons ögon var dolt från andra människors syn som gör dem osynliga, eller om de tror att det är för att de inte kan se som gör dem osynliga. En ny grupp av barn tillfrågades om deras förmåga att se när de bar glasögon som var helt mörklagda, vilket innebär att de inte kunde se och deras ögon var dolda, kontra när de bär ett annat par som var täckta med spegelglas, vilket innebär att de kunde se, men andra människor kunde inte se deras ögon.

Barnen tyckte att de var osynliga oavsett vilken glasögon de hade på sig. Med andra ord, barnens känslor av osynlighet verkar komma från det faktum att deras ögon är dolda, snarare än från det faktum att de inte kan se.

Barnen ansåg dock att deras huvud och kropp var synliga. De gjorde en distinktion mellan ”jaget” som var dold, och kroppen, som fortfarande var synlig. Eftersom dolda ögon verkade vara den avgörande faktorn för att känna sig gömda, tror forskarna att idén om deras osynlighet baseras på att det måste finnas ögonkontakt mellan två personer - ett möte mellan blickar - för att se varandra. Det är förmodligen därför som barn gömmer sina ögon ibland. Det skyddar deras ”jag”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar