fredag 21 augusti 2015

Övertid ökar risken för stroke

Den som arbetar mer än 55 timmar per vecka utsätter sig för 33 procent en ökad risk att drabbas av stroke och en ökad risk med 13 procent att drabbas av kranskärlssjukdomar, jämfört med den som arbetar normaltid 35–40 timmar per vecka. Det framgår av en studie som publicerats i medicinska tidskriften The Lancet.


Under ledning av Mika Kivimäki, professor i epidemiologi vid University College London, har forskarna genomfört en metastudie baserad på 42 studier som undersökt effekter på hälsa av långa arbetstider. För att undersöka risken för kranskärlssjukdomar bearbetades data från 25 studier baserat på över 600 000 män och kvinnor som följdes i snitt under 8,5 år, vilket visade på en ökad risk med 13 procent för att drabbas av en kranskärlssjukdom för personer som arbetade över 55 per vecka.

Analyser av data från 17 studier med deltagande av 528.908 män och kvinnor som följdes upp i snitt under 7,2 år, visade på 33 procent ökad risk att drabbas av stroke för individer som arbetade över 55 timmar per vecka, jämfört med de som arbetade normaltid.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar