måndag 3 augusti 2015

Stå upp och gå

Allt fler studier visar att en stillasittande livsstil är farlig för hälsan. En ny studie visar återigen hur viktigt det är att stå och gå i vardagen. Forskare från European Society of Cardiology har funnit att de som står förbättrar blodsocker, blodfetter och kolesterolnivåer, samtidigt som midjan krymper. Resultatet blev ännu bättre om man dessutom gick mycket.

Forskarna fann att två extra stående timmar per dag sänkte blodsockret med 2 procent och minskade blodfetterna med i genomsnitt 11 procent. Det goda kolesterolet HDL ökade dessutom på bekostnad av det dåliga LDL-kolesterolet.


När man sedan lade till två timmar promenader, såg man en 11 procent lägre genomsnittlig i BMI, och en minskning av midjemått med i genomsnitt 7,5 cm - vilket inte observerades när man gick från sittande till stående. Övriga parametrar förbättrades också.

Slutsatsen är att vi bör byta ut sittande mot att stå och gå minst fyra timmar per dag. Det är kanske det enklaste sättet att förbättra hälsan på.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar