onsdag 5 augusti 2015

Stress ger brunt fett

Forskare vid The University of Texas Medical Branch har upptäckt att vitt fett kan förvandlas till energiförbrännade brunt fett genom stress. Dessa resultat publiceras i Cell Metabolism.

Med tanke på den rådande fetmaepidemin, är förmågan att bränna kalorier utan fysisk aktivitet mycket intressant för kommande behandlingar av komplikationer i samband med övervikt och stillasittande livsstil.

Tidigare studier har visat att vuxna människor, liksom bäbisar och flera djur, har brunt fett. Genom att aktivera det bruna fettet kan man öka ämnesomsättning och sänka blodsockernivåerna. I den nya studien visar forskarna att vitt fett hos människor kan förvandlas till en form som liknar brunt fett. Men för att detta ska ske krävs långvarig stress och stort påslag av adrenalin.

Brunt fett.

Hur undersöker man detta? Forskarna studerade patienter som drabbats av brännskador.  Det är en allvarlig form av skada usom ger svår och långvarig stress där mängden adrenalin är förhöjt flera veckor efter skadan. Forskarna använde dessa patienter med brännskador som "stressmodell" för att studera hypotesen om hur man skapar brunt fett. Forskarna såg att patienterna uppvisade en gradvis övergång från vitt fett till mer brunt fett över tiden, vilket tyder på att brännskador - stress - ökar mängden brunt fett.

Studien bevisar att det går att ombilda vitt fett till brunt fett hos människor. Nästa steg är att identifiera mekanismerna som gör att stress leder till ombildning och att utveckla läkemedel som efterliknar effekterna efter brännskador.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar