söndag 14 september 2014

Hjärnan lär sig i sömnen

Hjärnan somnar inte samtidigt som du. I själva verket visar forskning att hjärnan är aktiv medan man sover och kan minnas enkla ord som du kanske har läst innan du somnade. Ett nytt experiment tyder på detta och en studie om detta experiment har publicerats i tidskriften Current Biology.

Experimentet visade att när människor utsattes för enkla uppgifter för att klassificera ord innan de somnade, fortsätter hjärnan att omedvetet göra klassificeringar medan man sover. Den sovande hjärnan är alltså mer aktiv under sömn än man tidigare trott. Hjärnan slocknar inte direkt, utan stora delar fortsätter att bearbeta vad som händer i vår omgivning och tillämpar ett relevant system för respons på det som händer. Det förklarar en del vardagliga livserfarenheter som vår känslighet för vårt namn i vår sömn, för barnens skrik eller till det specifika ljudet av vår väckarklocka, jämfört med ljud utan betydelse.

I experimentet ombads deltagarna att klassificera enkla ord som tillhör någon av de två kategorierna - djur eller föremål - genom att trycka på en knapp med höger hand om ordet tillhärde kategorin djur och med vänster hand om det var ett föremål. Under tiden spelade forskarna in deras EEG, dvs deras hjärnverksamhet.

Därefter lokaliserade forskarna varje ordkategori till en särskild plats för rörelse i hjärnan. När regeln för klassificeringen hade blivit automatiska för deltagarna, placerades de i ett mörkt rum och bad att fortsätta klassificering tills de somnade.

Resultaten visade att när en regel hade skapats under vaken tid, fortsatte personerna att utföra regeln under sömn. Deltagarna testades även med en ny uppsättning ord för att se om hjärnan registrerat innebörden av ordet snarare än en enklare ihopkoppling mellan stimulus och respons. Resultaten visade att deltagarna fortsatte att svara exakt, om än långsammare än när de var vakna.

Forskarna tror att den omedvetna behandlingen inte styrs av hur komplex en uppgift är, utan om uppgiften kan automatiseras eller inte. Så om en person har arbetat med att lösa ekvationer innan de lägger sig för att sova, kommer hjärnan fortsätta lösa dessa ekvationer.

Det förklarar det faktum att alla någon gång kommer fram till lösningar i sömnen, helt enkelt för att hjärnan ostört fortsätter lösa problem medan man sover.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar