måndag 29 september 2014

Stillasittande och dålig hälsa

En ny studie visar att två timmar av stillasittande kan vara lika skadligt som 20 minuter av motion är bra. Studien undersökte sambandet mellan kondition, daglig motion och stillasittande, baserat på data från 2223 personer. Stillasittande beteende definierades som aktiviteter med låg energiförbrukning, såsom sittande, bilkörning och tv-tittande. Resultaten tyder på att stillasittande beteende kan vara en viktig faktor för hjärthälsa, oberoende av hur man motionerar i övrigt.


Studien visar att stillasittande beteende särskilt försämrar hälsan för personer som inte är vältränade, och att undvika stillasittande beteende under hela dagen kan utgöra en viktig strategi för att förbättra kondition och hälsa, förutom regelbunden motion.

Forskarna analyserade personernas genomsnittliga daglig fysisk aktivitet och stillasittande beteende tider. Deras fitness uppskattades med test på löpband. Resultaten visar att den negativa effekten av sex timmar stillasittande tid motsvarade en timmes träning.

Forskarna fann också att när man sitter under längre tidsperioder, är all sorts rörelse bra rörelse och var också förenad med bättre kondition och hälsa. Det viktiga är att inte bli sittande still för länge, det gäller att utnyttja varje tillfälle att röra sig

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar