lördag 13 september 2014

Meditation lindrar migrän


Enligt en ny studie kan meditation lindra migrän. Studien var utformad för att utvärdera effekterna av en sorts meditation som kallas mindfulness-baserad stressreducering (MBSR).

Nitton personer delades slumpmässigt in i två grupper där 10 stycken testade MBSR och 9 fick traditionell behandling. Deltagarna i MBSR gick åtta lektioner i veckan för att lära sig MBSR och instruerades att träna 45 minuter per dag under fem dagar i veckan.

Deltagarna i studien utvärderades före och efter försöksperioden med hjälp av objektiva mått av funktionshinder, självförtroende och mindfulness. Forskarna loggade även frekvensen, svårighetsgraden och varaktigheten av huvudvärk under försöksperioden. "We found that the MBSR participants had trends of fewer migraines that were less severe", sa en av forskarna bakom studien. Huvudvärken varade under kortare tid och gjorde mindre ont. Personerna ökade också sitt självförtroende och sin mindfullness genom en känsla av personlig kontroll över sin migrän. Dessutom fanns det inga biverkningar.


De som genomförde MBSR hade 1,4 färre migränanfall per månad som dessutom var mindre allvarliga och kortare jämfört med kontrollgruppen.

Utifrån dessa resultat drog forskargrupp som MBSR är en säker och genomförbar behandling för vuxna med migrän. Även urvalsstorleken av denna pilotstudie var för liten för statistiskt signifikanta förändringar av migränfrekvens eller svårighetsgrad, så tyder resultaten på att meditation är en bra behandlingsmetod. I framtiden planeras större studier som förhoppningsvis kan ge mer signifikant.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar