fredag 26 september 2014

Vitamin D i kampen mot cancer i bukspottkörteln

Forskare i USA har utvecklat ett läkemedel från en modifierad form av D-vitamin som ger hopp om bättre behandling av bukspottkörtelcancer - en av de svåraste cancerformerna. Tumörceller skickar ut signaler som gör näraliggande celler inflammerade och täta. Denna mikromiljö blir som en levande sköld för tumören som kan växa i fred från immunceller och cellgifter. Läkemedlet bryter sönder dessa skyddande sköldar och i försök på möss levde dessa möss 50 % längre med läkemedlet och cellgifter jämfört med enbart cellgiftsbehandling.

Cancer i bukspottkörteln drabbar runt 900 svenskar per år och är en av de svåraste cancerformerna av dem alla. Efter fem år är mindre än fem procent av patienterna fortfarande i livet. 

Forskarna tror att upptäckten även kan komma att användas vid andra svårbehandlade cancersjukdomar, som lung-, njur- och levercancer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar