söndag 21 september 2014

Låt stå!

Genom att byta sittande mot stående kan åldrandet saktas ner på cellnivå, visar en ny svensk studie. Man vet att långvarigt stillasittande ökar risken för bland annat diabetes, övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar. Den nya svenska studien visar hur stillasittandet förändrar telomererna. Telomererna sitter längst ut på DNA och skyddar den genetiska koden vid celldelning. Ju längre telomerer, desto friskare celler.

I studien följde forskarna 49 överviktiga personer och man mätte deras telomerer. Hälften tränade och fick rådet att sitta så lite som möjligt. Kontrollgruppen uppmanades att gå ned i vikt och leva hälsosamt, men fick inga specifika råd om att träna mer eller sitta mindre.

Sex månader senare mättes telomererna på nytt. Gruppen som tränade och satt mindre, hade ökat längden på telomererna och därmed förlängt sina liv på cellnivå. I kontrollgruppen var telomererna däremot kortare än vad de var när experimentet inleddes ett halvår tidigare. De som motionerade minst och satt minst, hade de längsta telomererna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar