onsdag 12 november 2014

Dålig luft i många gym

Under vintermånaderna är det många som väljer löpband framför en löptur ute i mörker och kyla. Att vara på gymmet är dock inte samma sak som att vara ute i friska luften. Den instängda luften i ett gym kan ge huvudvärk och försämra prestationsförmågan.

I en ny studie förseddes elva gym med luftkvalitetsmätare. I flera gym fann forskarna höga halter av luftburna dammpartiklar, koldioxid och formaldehyd. Den sista är en kemikalie som bland annat används vid plasttillverkning. Särskilt höga var halterna under gruppträningspass, då många personer samlas och tränar på en mindre yta. Varje person avger dammpartiklar och vid fysisk aktivitet utsöndrar kroppen stora mängder koldioxid.

När luftflödet inte fungerar gör dessa ämnen att vi blir trötta och får ont i huvudet. Även föroreningar som damm, rök och allergener ökar när ventilationen inte fungerar som den ska.

Forskarna som ligger bakom studien vill dock inte avskräcka folk från att gå på gym. Däremot bör alla vara uppmärksamma på om man upplever dålig luft eller konstiga lukter. Det är bra att träna på gym, särskilt om luftflödet fungerar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar