fredag 7 november 2014

Inte bara gluten

På senare år har glutenintolerans blivit allt vanligare i västvärlden. Glutenintolerans är en autoimmun sjukdom som hindrar tunntarmen från att absorbera viktiga näringsämnen. Gluten är ett protein som finns i vete, råg och korn. När någon med glutenintolerans äter gluten, ger det tarminflammation och magproblem. Gluten står för omkring 75 procent av allt protein i vete, men vad gör övriga 25 %?

Forskare från USA beslöt sig för att undersöka de resterande 25 procent av veteprotein för att se om det gör lika mycket skada. De tog prover från personer med glutenintolerans efter ett immunsvar av fem icke-gluten proteiner. Jämfört med en frisk kontrollgrupp, uppvisade personer med glutenintolerans signifikant högre nivåer och aktivitet av antikroppar på icke-gluten proteiner.


Icke-gluten proteiner fungerar som antigen, vilket gör att kroppen producerar antikroppar. Antikroppar kan produceras när immunsystemet av misstag ser frisk vävnad som något skadligt, vilket är orsaken till autoimmuna sjukdomar.

Resultaten var överraskande, eftersom forskarna inte förväntar sig att hitta en så stark antikroppssvar mot icke-gluten proteiner i vete hos patienter glutenintolerans. Studien publicerades i Journal of Proteome Research i oktober.

Dessa icke-gluten proteiner kan finnas i produkter som innehåller vete, råg och korn, vilket de flesta med glutenintolerans redan undviker.

Det återstår att se om dessa proteiner kan bidra till inflammatoriska processer som orsakar tarmskador i glutenintolerans.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar