onsdag 26 november 2014

Negativa tankar försämrar hälsan

Enligt en ny studie är människor som har negativa tankar om sig själva mindre benägna att ta sig till gymmet. Forskarna undersökte 800 amerikaner om de trodde på en "rättvis värld" där deras handlingar påverkar och förbättrar deras liv. Deltagare som trodde på det var mer benägna att inte träna, fann forskarna, jämfört med de som trodde på en rättvis värld. Detta gällde särskilt för personer som redan var överviktiga eller feta.

Människor som accepterat en negativa syn på sig själva hamnar i dåliga tankebanor, där tron att de är oförmögna att göra något åt livet, förstärker det beteendet. Personer med negativ självbild applicerar gärna negativa stereotyper på sig själva. Det är en form av internaliserat förtryck, som bekräftar att man inte duger. Internaliserat förtryck har beskrivits i flera olika studier, inklusive en där kvinnor som identifierade sig som studenter på ett elituniversitet presterade bättre än kvinnor som identifierade sig som kvinnor.

De negativa tankegångarna kan minskas genom att analysera trosföreställningarna och acceptera tanken att handlingar kan påverka livet positivt. Livet är långt ifrån rättvist, men det finns mycket man kan göra på ett indviduellt plan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar