söndag 9 november 2014

Skyll inte våldet på våldsamma datorspel

Efter tragiska skolskjutningar brukar media ofta skylla våldet på spel och filmer. Nya studier visar att det inte finns någon sådan koppling och att att det ökade spelandet tvärtom sammanfallit med en nedgång i ungdomsvåld.

Det potentiella sambandet mellan medievåld och verkliga våldet ledde till att Barack Obama beviljade Centers for Disease Control and Prevention 10 miljoner dollar för att studera sambandet mellan videospel och våld. Men det verkar inte finnas något sådant samband.


I en studie jämfördes mord mellan 1920 och 2005 och frekvensen av våld i populära filmer under samma tidsperiod. Man fann inget samband. Sett över hela tidsperioden minskade våldet i samhället.

I en annan studie som fokuserade på våldsamma datorspel, jämförde forskarna de populäraste våldsspelen mellan 1996 och 2011 med ungdomsvåld under samma tidsperiod. Det visade sig att våldsspel korrelerade med en minskning av ungdomsvåld.

Det finns en risk att fokuseringen på medievåld distraherar samhället från mer angelägna uppgifter som fattigdom, utbildning, integration och psykisk hälsa. Dessa studier kan bidra till att samhället fokuserar på de frågor som verkligen påverkar våldet i samhället, skriver forskarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar