måndag 3 november 2014

Genom att klia kliar det mer

Att klia sig när man känner klåda är skönt, men enligt en ny studie förvärras klådan av kliandet, eftersom kliandet i sin tur leder till att hjärnan frigör serotonin som gör klådan värre.

Genom att klia sig lindrar man klåda, eftersom det skickar små smärtsignaler som distraherar hjärnan från klådan. Dessa små smärtsignaler sänds till hjärnan genom nervceller på samma sätt som klåda överförs av en annan uppsättning av nervceller.

Problemet är att när hjärnan nås av smärtsignaler, svarar den genom att producera signalsubstansen serotonin för att hantera smärtan. Men när serotonin sprids från hjärnan ner till till ryggmärgen, såg forskarna att det kan hoppa över från smärtkänsliga nervceller till nervceller som påverkar klådan.

Det är ett välkänt faktum att serotonin blockerar smärta, men denna studie visar för första gången att det även kan stimulera klåda. För att testa effekten av serotonin, födde forskarna upp en stam av möss som saknade gener för att göra serotonin. Dessa och andra normala möss injicerades därefter med en substans som producerar klåda. Medan normala möss kliar sig, visade dessa möss inga tecken på klåda. Därefter injicerades de med serotonin, och då kliade de sig.

Kan blockad av serotonin lindra vid kronisk klåda? Nej, säger forskarna, eftersom serotonin är inblandat i så många viktiga processer i kroppen. En bättre mål vore de specifika nervceller som kopplar klåda till serotonin i hjärnan.

Genom att blockera en receptor för serotonin, fick forskarna mössen att klia sig mindre och det minskade klådan. Studien visar att cykeln börjar med att man kliar sig, vilket ger lite smärta som ökar produktionen av serotontin för att kontrollera smärtan. Men serotonin ökar också klådan. Det kan alltså vara bra att lyssna på sin mamma och avstå från att klia sig ibland, säger en av forskarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar