lördag 8 november 2014

Mjölk ger svaga ben och ökar risken för tidig död

En ny svensk studie visar att kvinnor och män som dricker mycket mjölk löper ökad risk för frakturer och även för tidig död.

Studien går emot den utbredda uppfattningen att mjölk stärker skelettet och skyddar mot frakturer. Den ökade risken för död tror forskarna beror på att laktos kan brytas ner till galaktos, som i djurförsök visat sig framkalla oxidativ stress, kronisk inflammation och ett försämrat immunförsvar - faktorer som kopplats till tidigt åldrande och död.

Mängden mjölk som gavs till försöksdjuren motsvarar ett intag av 1-2 glas mjölk per dag hos en vuxen. Mer än så bör man således inte dricka per dag.

Det fanns däremot ingen koppling mellan fermenterade mjölkprodukter som yoghurt och frakturer eller förhöjd dödlighet. Det tror forskarna beror på att de innehåller mindre laktos.

I studien som har publicerats i British Medical Journal, ingick närmare 110.000 personer. Studien visade att frakturer var betydligt vanligare hos kvinnorna som drack tre glas mjölk eller mer per dag jämfört med dem som drack högst ett glas mjölk. För männen såg man inget sådant samband.

Sambandet mellan mjölk och ökad dödlighet kunde ses för båda könen, men var även det högst för kvinnor. De kvinnor som drack minst tre glas mjölk per dag hade nästan fördubblad dödlighet jämfört med kvinnor som drack högst ett glas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar