torsdag 6 november 2014

Medelhavskost viktigare än träning

De positiva hälsoeffekterna av att byta till medelhavskost och att träna under en period på endast åtta veckor kan fortfarande ses ett år efteråt, visar en ny engelsk studie. Man såg också att kosten är viktigare än motion.

Forskarna visade att en period av 8 veckor med medelhavskost och motion tillsammans leder till förbättrad blodflöde i de så kallade endotelcellerna upp till ett år efteråt. Endotelcellerna finns på insidan av blodkärlen - från de stora artärerna till de minsta kapillärerna - och förbättringar skulle kunna minska risken för hjärt-kärlsjukdom.

Forskare tror att de långsiktiga hälsovinsterna som observerats efter så kort period beror på molekylära förändringar i samband med medelhavskosten. Traditionell medelhavsmat är baserad på olivolja, frukt, grönsaker, sallad, fisk, baljväxter, fullkornsprodukter, vin och begränsad konsumtion av rött kött.

I studien ingick friska personer som fyllt 50 år. En grupp uppmuntras att äta mer grönsaker, frukt, olivolja, nötter och färsk fet fisk, samt träna måttligt, medan den andra gruppen endast tränade och åt som vanligt.

Resultaten visade att fler hälsoförbättring hos gruppen som åt medelhavskost jämfört med gruppen som endast tränade och denna skillnad var fortfarande märkbar ett år efteråt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar