fredag 28 november 2014

Mindfullness är lika bra som KBT

Gruppträning i mindfulness kan lindra ångest och depression lika mycket som individuell KBT-behandling hos en psykoterapeut. Det visar en studie med skånska patienter. Mindfulness brukar översättas till medveten närvaro. Träningen handlar om att fokusera på här och nu och att vara noga med att lyssna på kroppens signaler. 

I en studie lottades 215 patienter till en grupp som behandlades med KBT och en grupp som behandlades med mindfulness. På åtta veckor halverades symptomen på nedstämdhet, depression och ångest i båda grupperna. Det fanns ingen statistisk skillnad mellan behandlingarna, trots att det alltså i det ena fallet handlade om individuell behandling och i det andra fallet om träning i grupp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar