onsdag 1 oktober 2014

Antibiotika och fetma

Barn som får flera antibiotikakurer löper 10 % större risk att bli feta senare i livet. Slutsatsen bygger en uppföljning av 64500 barn upp till fem års ålder. Nästan 70% av dem hade ordinerats två antibiotikakurer när de var två år. För de barn som hade ordinerats fyra eller fler kurer såg man att risken för övervikt var 10% högre risk vid fem års ålder än för barnen som endast ordinerats två kurer. Det var särskilt de barn som fått bredspektrum-antibiotika, som slår mot många olika bakterier, som blev överviktiga. Orsaken tros bero på att antibiotika förändrar mag-tarmfloran, något som forskarna tror kan påverka risken att utveckla fetma.

Forskarna tror att antibiotika dödar de bakterier som är mer effektiva på att knuffa vår vikt åt rätt håll, vilket gör de bakterier som knuffar vikten åt fel håll blir mer aktiva.

Forskarna säger att fler studier behövs och rekommenderar barn att fortsätta använda antibiotika när så är nödvändigt.

Källa: BBC.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar