tisdag 21 oktober 2014

En läskedryck om dagen minskar livslängden med 4,6 år

Läskedrycker ökar inte bara risken för fetma, diabetes och vissa typer av cancer, ny forskning visar att läsk också förkortar vår livslängd. Läkedrycker förkortar telomererna i vita blodkroppar. Telomerer är de yttersta ändarna på DNA och  kan användas för att mäta människans livslängd.

Forskarna samlade data om 5309 amerikanska vuxna i åldrarna 20 och 65 som varken hade diabetes eller hjärt-kärlsjukdom. I genomsnitt drack personerna 12 gram läsk, medan cirka 21 procent drack en flaska varje dag.

Forskarna kom fram till att en läsk per dag skyndade på det biologiska åldrandet med 4,6 år. Denna slutsats gjordes genom att bedöma längden på telomererna. Effekten av att dagligen dricka läsk hade var jämförbar med rökning med avseende på telomererna. Tidigare studier har också associerade telomerförkortning med kroniska sjukdomar, såsom hjärtsjukdomar, diabetes och vissa cancerformer. Regelbunden motion ökar telomerlängden motsvarande 4-5 år, en effekt som alltså helt och hållet raderas om man dricker en Coca-cola efteråt.

Detta är första gången man kopplar längden på telomer till läskedrycker. Resultatet var oberoende av ålder, ras, inkomst och utbildningsnivå. Man såg också att förkortningen av telomerna började långt innan personerna drabbas av sjukdomar.

Källa: Laraia B, Leung C, Epel E, et al. Soda and Cell Aging: Associations Between Sugar-Sweetened Beverage Consumption and Leukocyte Telomere Length in Healthy Adults From the National Health and Nutrition Examination Surveys. American Journal of Public Health. 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar