tisdag 28 oktober 2014

Mindfulness och hjärthälsa

Studier har kopplat mindfulness till bl a lägre stressnivåer, minskad depression och ångest och minskad risk för hjärt-kärlsjukdom. Det senare visas i en ny studie där forskarna fann ett signifikant samband mellan mindfulness och förbättrade poäng på fyra av de sju indikatorer för hjärthälsa. Dessa indikatorer avser blodtryck, kolesterol, blodsocker, längd, vikt och midjemått, samt kost- och motionsvanor.

I studien fick 382 deltagare betygsätta 15 uttalanden från Mindful Attention Awareness Scale (MAAS) på en sexgradig skala. Deltagarna gjorde också tester för att mäta de ovannämnda indikatorerna.

Deltagare som fick höga poäng på MAAS hade 83 procent högre förekomst av hjärthälsa jämfört med dem som fick lägre poäng. Det var särskilt stora skillnader för BMI, fysisk aktivitet, glukos, och rökning. Forskarna tror att mindfulness är viktigt för att hantera olika beroenden som skadar hälsan, från söta livsmedel till cigaretter.

Fördelen med mindfulness är att det är enkelt och man kan göra det till det man vill att det ska vara. Att dricka en kopp kaffe kan vara ett mycket enkelt sätt att öva mindfulness på. Man kan vara medveten och uppmärksam på hur man håller koppen, lukten, smaken, osv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar