måndag 13 oktober 2014

Stress slår olika på män och kvinnors hjärtan

I en ny studie har amerikanska forskare undersökt skillnader mellan män och kvinnor med avseende på sambandet mellan psykisk stress och hjärtsjukdomar.

Studien baseras på 254 män och 56 kvinnor med hjärtsjukdomar. De fick göra olika stressande uppgifter och avslutade med att springa på ett löpband. Under de mentala stresstesterna, och viloperioder före och efter löpbandet, samlade forskarna blodprover och mätte blodtryck och hjärtfrekvens.

Forskarna fann flera signifikanta skillnader mellan män och kvinnor. För män varierade blodtrycket mycket mer än för kvinnorna när de gjorde mentala stresstester, medan kvinnor var mer känslomässigt negativa än män. Under de mentala stresstester hade kvinnorna mindre blodflöde till hjärtat, och man såg en ökning av blodproppsbildning i jämförelse med män. Kvinnor var också mer benägna att ha förträngningar i artärerna, vilket kan förklara den minskade blodflödet till hjärtat under psykisk stress.

Forskarnas slutsats är att man bör ta hänsyn till kön när man behandlar hjärtsjukdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar