onsdag 15 oktober 2014

Ebola blir inte luftburet

Risken att ebola blir luftburet är minimal och det beror på evolutionen. Det naturliga urvalet väljer och vrakar i den variation som skapas av mutationer. Urvalet gynnar de fördelaktiga, sorterar bort de ofördelaktiga och bortser från neutrala förändringar. Det är en blind process som leder till allt bättre anpassningar.

Virus förökar sig och muterar mycket snabbare än en människa. Om en mutation ger ett virus en fördel kommer denna virusvariant att spridas.

Mutationer är slumpmässiga, men urvalet skapar organismer som är bäst anpassade till sin miljö. Detta sker i små steg snarare än i stora språng. Små fördelaktiga mutationer händer oftare än stora, eftersom stora mutationer är mer benägna att ha negativa sidoeffekter. I en studie såg man att RNA-virus anpassade sig: ”…  by multiple mutations, but that among the set of all possible mutations, adaptation proceeds by the subset of mutations with small effects”.

Bild på ebola.
Detta stöder vad experter på ebola säger, att det inte är särskilt troligt att en enda mutation gör ebola luftburet. Sannolikheten för att viruset ska förvärva alla nödvändiga mutationer i ett enda språng är extrem lågt.

Dessutom skulle en sådan hypotetisk mutation inte ge någon stor fördel för Ebola. Ebola har inga svårigheter att hitta nya värdar att sprida sina gener till. Detta innebär att det inte finns något selektivt tryck på viruset att bli luftburet, särskilt eftersom en sådan mutation med stor sannolikhet skulle medföra allvarliga bieffekter.

Några invänder kanske att det är första gången ebola har spridit sig i sådan omfattning hos människor, men ebola har sedan länge spridit sig bland primater utan att denna mutation inträffat.

Ebola är en fruktansvärd sjukdom, men det blir inte luftburet i första taget.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar