fredag 31 oktober 2014

Medelhavsdieten skyddar njurarna

En ny studie visar att medelhavsdieten kan minska risken att utveckla kronisk njursjukdom med upp till 50 procent. Många studier har tidigare funnit ett positivt samband mellan medelhavskost och hjärt-kärlsjukdom, Alzheimers sjukdom, diabetes och cancer. Dålig kost har tidigare kopplats till dålig njurhälsa, men man har inte vetat om medelhavsdiet förbättrar njurhälsan.


Studien följde 900 personer under sju år och man använde ett poängsystem för att bestämma hur väl personerna följde medelhavsdieten. Mat som fisk, nötter och grönsaker gav poäng, medan rött kött, godis och processade livsmedel gav minuspoäng. Man såg ett klart samband mellan medelhavskost och risken att utveckla njursjukdom. Varje poäng minskade risken med 17 procent. De som följde en mycket strikt medelhavsdiet minskade risken för njursjukdom med hela 50 procent.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar