måndag 13 oktober 2014

Broccoli lindrar autism

Ett ämne som finns i broccoli, blomkål och vitkål lindrar symtomen vid autism. Forskarna hoppas nu på den första behandlingen av tillståndet.


Forskarna studerade effekten av sulforafan, en antioxidant som bland annat finns i broccoli och blomkål, hos 40 unga män med måttlig till svår autism. Efter fyra veckor såg man en rad signifikanta förbättringar av symtom hos dem som fick dagliga doser av sulforafan, jämfört med dem som fick placebo. De förbättrade social interaktion, verbala kommunikation och repetitiva och rituella beteenden minskade. Den mest anmärkningsvärde förbättringen var att deras sociala lyhördhet ökade. För en tredjedel såg man dock inga förbättringar.

Vi tror att detta kan vara preliminära bevis för den första behandlingen av autism som förbättrar symtomen, säger en av forskarna bakom studien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar