torsdag 2 oktober 2014

Neurotiska drag ökar risken för demens

Kvinnor som känner sig oroliga och stressiga under medelåldern löper ökad risk att utveckla Alzheimers senare i livet, visar en ny studie

I studien följde forskarna 800 kvinnor i 38 år. Vid studiens start var medelåldern 46 år. Forskarna bedömde kvinnornas nivåer av neurotiska drag, d v s tendensen att känna negativa känslor när de är hotad eller frustrerad. Forskarna undersökte också kvinnornas minnesförmåga, och tittade på hur utåtriktade eller inåtvända de var. 

Under åren utvecklade 153 kvinnor någon typ av demens, inklusive 104 som utvecklade Alzheimers sjukdom. Forskarna fann att kvinnor med de högsta nivåerna av neurotiska drag hade dubbelt så stor risk att utveckla Alzheimers sjukdom som kvinnor med de lägsta nivåerna av neurotiska drag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar