söndag 12 oktober 2014

Idrott och ALS

Tack vare Ice Bucket Challenge känner nog alla till ALS (amyotrofisk lateralskleros). ALS är en neurodegenerativ nervsjukdom som leder till att de nervceller som styr kroppens muskler gradvis förtvinar. Denna uppmärksamhet har också satt fokus på om personer som deltar i kontaktsporter eller någon form av träning på något ökar risken att drabbas av ALS.

Ända sedan basebollspelaren Lou Gehrig dog av ALS år 1941 vid 37 års ålder, har det funnit en koppling mellan ALS och idrott. Under det senaste decenniet har forskare visat att professionella italienska fotbollsspelare har en sexfaldigt högre risk att drabbas av ALS. Spelarna drabbas dessutom redan i 30-årsåldern, till skillnad från normalfallet som ofta inträffar i 60-årsåldern.

Källa: http://www.alsa.org
Några små, ​​epidemiologiska studier av ALS patienter i Europa har även visat på ett svagt samband mellan all sorts idrott och ALS, kanske genom att stress påverkar hjärnans nervceller. Men det har rört sig om mycket små studier.

I en ny större studie tillfrågades 652 ALS-patienter samt en kontrollgrupp på 1166 friska personer. Forskarna genomförde omfattande personliga intervjuer, om hur aktiva de varit inom idrott och om de drabbats av skador som hjärnskakningar.

De jämförde sedan svaren från personer med ALS med svaren från de friska personerna. Resultaten visade att fysisk aktivitet inte ökade människors risk att utveckla ALS. Istället tycks motion ge ett visst skydd mot sjukdomen.

En aspekt av idrott ökade dock risken för ALS: slag mot huvudet. De som drabbats av minst två hjärnskakningar eller andra allvarliga skallskador var mycket mer benägna än andra människor att utveckla ALS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar