fredag 3 oktober 2014

Dåligt luktsinne förutsäger risken att dö

Äldre personers förmåga att identifiera dofter är ett bättre sätt att förutsäga död inom fem år än en diagnos av hjärtsvikt, cancer eller lungsjukdom. En ny studie visar att 39 procent av 3.000 personer i åldern 57-85 år som missade ett enkelt luktprov (mint, fisk, apelsin, rosor och läder) dog inom 5 år, jämfört med 19 procent av dem med måttlig luktförlust och endast 10 procent av de som hade bra luktsinne. Detta samband gällde även när hänsyn tagits till faktorer som ålder och olika livsstil.

Åldersrelaterad luktförlust kan ha en betydande inverkan på välbefinnande. Lukten påverkan hur mat smakar. Många människor som förlorar luktsinnet, förlorar också glädjen i att äta. De gör dåliga livsmedelsval och får mindre näring. De kan inte avgöra om mat är dålig och de kan inte upptäcka dofter som signalerar fara, som en gasläcka eller rök.

Av alla mänskliga sinnen är lukten den mest undervärderade och undervärderade - tills det är borta, säger en av forskarna bakom studien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar