onsdag 29 oktober 2014

Kött ökar risken för hjärtsvikt

En ny studie visar att människor som äter kött kan öka risken för hjärtsvikt på grund av hur våra tarmbakterier smälter maten. Våra tarmar är fyllda med bakterier. För det mesta lever dessa bakterier i harmoni med våra kroppar, äter vad vi äter och reglerar vår ämnesomsättning.

När tarmbakterier smälter aminosyran karnitin, som finns i kött, produceras biprodukten trimetylamin N-oxid (TMAO). Kroppen producerar själv karnitin i stora mängder och använder det till skapa energi. Kroppen behöver alltså inte mer karnitin. Den nya studien visade att det TMAP som tarmbakterier producerade hamnade i blodomloppet där de täppte till artärer och ökade risken för hjärtsvikt.

Forskarna följde 720 hjärtsviktspatienter under loppet av fem år. När det fanns höga nivåer av natriuretiska peptider, en förening som indikerar hjärtsvikt, och låga nivåer av TMAO, var dödsrisken lägre, jämfört med patienter som hade höga nivåer av båda. Man såg även att höga nivåer av TMAO och B-type natriuretic peptide (BNP) - en annan peptid som indikerar hjärtsvikt - ökade risken för död med 50 procent.

Studien bygger på en studie från 2013, där man konstaterade att TMAO bidrog till att en persons risk för hjärtsjukdomar och stroke ökade, även om en person inte har någon tidigare historia av hjärtsjukdom. Resultatet stöder tidigare krav att rött köttkonsumtionen bör begränsas eftersom det påverkar tarmens biologi på ett sätt som ökar produktion av TMAO och risken för hjärtsvikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar