fredag 17 oktober 2014

Styrka före kondition?

Har det någon betydelse i vilken ordning man väljer styrke- eller konditionsträning? Tidigare har man trott att de styrke- och konditionsträning stör varandra, eftersom de aktiverar olika signalvägar i kroppen.

En intressant studie som publicerades i Journal of Applied Physiology i mars, visar dock att det inte stämmer. I studien fick försökspersonerna cykla på en träningscykel med hjälp av ett ben och sedan tränade de styrka med båda benen. Därmed hade ett ben tränat både konditions- och styrketräning, medan det andra benet endast lyft vikter. Efter fem veckor hade båda benen blivit lika starka. Ett konditionskrävande cykelpass innan styrketräning påverkade alltså inte effekten av styrketräning.


I en tidigare studie hade man sett att stillasittande, medelålders män hade utvecklat specifika molekylära förändringar i sina benmuskler efter att de cyklat på en träningscykel jämfört med de förändringar som uppmättes efter styrketräning. Men när de utförde båda formerna av träning efter varandra svarade kroppen med båda formerna av molekylära förändringar.

I studien från 2014 såg man inga skillnader om männen cyklade före och lyfte sedan eller tvärtom. Muskler ”ser” inte skillnaden.

De viktiga är att man hittar en träningsform som passar, säger Dr Philips som utförde studien. Hur man gör det och i vilken ordning, spelar ingen större roll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar